pl en

Bezpieczeństwo państwa

Zarządzanie kryzysowe

Defline Sp. z o.o. oferuje całościowe systemy Zarządzania Kryzysowego składające się z usługi analizy zagrożeń oraz systemu wspomagania dowodzenia i zarządzania. System ten jest szyfrowaną platformą analizy sytuacji oraz dowodzenia dla wszystkich osób zaangażowanych w system zarządzania sytuacjami kryzysowymi. System posiada możliwość pełnego zarządzania i kontroli nad siłami i środkami włącznie z aplikacjami prognozowania rozwoju sytuacji w zależności od podejmowanych decyzji oraz zmiany czynników zewnętrznych.