pl en

Kontakt

Adres

00-195 Warszawa
Słomińskiego 17 lok. 27

Dane

NIP: 525-25-52-173
Regon: 146595046
KRS: 0000454643

Telefon / fax

+48 22 400 00 09

Klauzula informacyjna dla osób przekazujących dane osobowe za pośrednictwem poczty elektronicznej w Defline Sp. z o.o.
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Defline Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów prowadzenia korespondencji mailowej oraz realizacji usług zleconych drogą mailową lub telefonicznie. Odbiorcami danych mogą być podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi w zakresie funkcjonowania systemów informatycznych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy na rzecz klienta. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji działań podjętych na Państwa prośbę.
Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Dane kontaktowe administratora danych:
Defline sp. z o.o.
ul. Słomińskiego 17 lok. 27, 00-195 Warszawa
tel: (22) 400 00 09, e-mail: office@defline.pl
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@defline.pl