pl en

Bezpieczeństwo

Zapewnienie bezpieczeństwa osobom, obiektom w kraju i za granicą oraz systemom, w tym systemom teleinformatycznym, jest zadaniem, w którym struktury państwowe korzystają z usług wyspecjalizowanych firm. Urzędy państwowe oraz inne obiekty...

Obronność

Utrzymanie Sił Zbrojnych w stałej zdolności do szybkich i skutecznych działań w zakresie bezpośredniego zabezpieczenia terytorium RP oraz do misji w strukturach sojuszniczych wymaga stałego dostosowywania ich do zmieniających się czynników pola...

Consulting

Świadczymy usługi związane zarówno z konsultacjami, analizami specjalistycznymi i szczegółowymi badaniami, jak i rozwiązywaniem złożonych problemów politycznych i biznesowych oraz zapewnianiem praktycznej ochrony, bezpieczeństwa i pomocy technicznej.