pl en

Obronność

Utrzymanie Sił Zbrojnych w stałej zdolności do szybkich i skutecznych działań w zakresie bezpośredniego zabezpieczenia terytorium RP oraz do misji w strukturach sojuszniczych wymaga stałego dostosowywania ich do zmieniających się czynników pola walki XXI wieku.

Jednym z kluczowych czynników w tym zakresie jest wyposażenie wojsk w odpowiedni sprzęt. Defline Sp. z o.o. oferuje sprzęt i wyposażenie odpowiadające na wyzwania czekające Siły Zbrojne w trakcie działań bojowych w kraju oraz na misjach poza jego granicami. W szczególności oferujemy systemy rozpoznawcze, wywiadowcze, OSINT, ELINT, COMMINT, SIGINT, HUMINT, IMINT oraz wsparcia CI.