pl en

Obronność

Specjalistyczne wyposażenie pododdziałów

Nasza firma oferuje wysoko specjalistyczne wyposażenie dla pododdziałów Wojsk Specjalnych, Rozpoznania,zespołów realizacyjnych, pododdziałów szturmowych i innych.

Spośród innych urządzeń na szczególną uwagę zasługują lekkie przenośne systemy radarowe do rozpoznawania sytuacji w zamkniętych pomieszczeniach potrafiące nie tylko wykrywać osoby ich rozmieszczenie i zachowanie ale również potrafiące odróżnić osobę żywą od martwej czy też wykryć meble i inne większe przedmioty znajdujące się w rozpoznawanych pomieszczeniach.

Oferujemy również urządzenia służące do przejmowania lokalnej kontroli na sieciami GSM (używane np. w akcjach uwalniania zakładników) oraz inne podobne systemy.