pl en

Obronność

Techniczne i osobowe wsparcie działań w kraju i zagranicą

Utrzymanie wysokiego wskaźnika gotowości bojowej zależy bezpośrednio od utrzymania pełnej sprawności sprzętu technicznego. Defline Sp. z o.o. oferuje wsparcie techniczne sprzętu niezależnie od rejonu, w którym takie wsparcie jest konieczne.

Obsługa i naprawy sprzętu mogą być często realizowane tylko przez osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami technicznymi oraz odpowiednimi certyfikatami producentów sprzętu. Czas przygotowania oraz zakres umiejętności techników wysoko specjalistycznego sprzętu niekiedy wyklucza możliwość przygotowania personelu wojskowego w zakresie napraw i obsługi tych urządzeń w satysfakcjonującym czasie. Dodatkowym czynnikiem warunkującym korzystanie z outsourcingu w tym zakresie są warunki gwarancji udzielonej na sprzęt techniczny.

Defline Sp. z o.o. udziela wsparcia technicznego wszędzie gdzie potrzebujesz. Nasz personel techniczny wyszkolony w ośrodkach producentów sprzętu rozpoznawczego, wywiadowczego czy analitycznego zapewnia nieprzerwaną sprawność oferowanych przez nas urządzeń.