pl en

Obronność

Technologie i algorytmy OSINT, ELINT, COMINT, SIGINT, CI

Wywiadowcze i rozpoznawcze przygotowanie pola walki narzuca konieczność wykorzystywania najnowocześniejszych, wyspecjalizowanych systemów pozyskiwania informacji I analizy danych.

Nasza firma oferuje upoważnionym odbiorcom systemy pozyskiwania i analizy informacji z zakresu OSINT, ELINT, COMMINT, SIGINT, HUMINT, IMINT oraz systemy analityczne wsparcia CI.