pl en

Bezpieczeństwo państwa

Analizy i koncepcje bezpieczeństwa

Nasza firma realizuje całościowe analizy zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa fizycznego osób i obiektów, bezpieczeństwa informacji i projektów oraz ochrony kontrwywiadowczej. Usługi te świadczone są zarówno w kraju jak też za granicą gdzie nasi klienci prowadzą działalność. Szczególnie duży nacisk na tego typu usługę kładą firmy działające w rejonach uznawanych za szczególnie niebezpieczne oraz w krajach zagrożonych terroryzmem.

Defline Sp. z o.o. wypracowuje i wdraża całościowe, techniczno osobowe, systemy bezpieczeństwa przekazując je do dalszego prowadzenia pionom bezpieczeństwa i HSE klientów, jak też oferuje stałą opiekę naszych managerów bezpieczeństwa.