pl en

Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

Zapewnienie bezpieczeństwa Infrastrukturze Krytycznej państwa wymaga dużego doświadczenia w projektowaniu i wdrażaniu systemów w różnorodnych obiektach punktowych, powierzchniowych i liniowych. Zagrożenia tego typu infrastruktury zapewnia się poprzez prognozowanie, wykrywanie, rozpoznawanie zagrożeń, ich analizę oraz zapobieganie negatywnym skutkom ataków, katastrof naturalnych i awarii.

Firma wdrażająca sprawny system spełniający wszystkie te wymogi powinna posiadać potencjał analityczny i technologiczny oraz dostęp do urządzeń i podsystemów najwyższej jakości. Defline Sp. z o.o. spełnia wszystkie te wymogi, od wielu lat współpracuje z wiodącymi producentami urządzeń zapewniających bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w wielu krajach, w tym w USA, Izraelu, UK i innych.

Personel Defline Sp. z o.o. posiada wszelkie kwalifikacje do pełnej realizacji projektów bezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej.